Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ AD REM

Przewodnicząca: Justyna Przybylska

+48504623453
j.przybylska@knszzadrem.pl

Wiceprzewodniczący: Dariusz Piskorek

+48888809054
d.piskorek@knszzadrem.pl

Wiceprzewodniczący: Wojciech Gajewski

+48605264104
w.gajewski@knszzadrem.pl

Wiceprzewodnicząca: Renata Majdzińska

+48503827050
r.majdzinska@knszzadrem.pl

Wiceprzewodnicząca: Gabriela Skrzyńska -Meroń

+48663504604
g.skrzynska@knszzadrem.pl

Wiceprzewodnicząca 

+

Wiceprzewodnicząca 

+

Sekretarz: Dorota Rzeżniczak

+48605047195

sekretarz@knszzadrem.pl

Skarbnik: Agata Szymańska

+48518492124
skarbnik@knszzadrem.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: