Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ AD REM

Przewodnicząca: Justyna Przybylska

+48504623453
j.przybylska@knszzadrem.pl

Wiceprzewodniczący: Dariusz Piskorek

+48888809054
d.piskorek@knszzadrem.pl

Wiceprzewodniczący: Paweł Kulok

+48509773136
p.kulok@knszzadrem.pl

Wiceprzewodnicząca: Monika Kochanowska

+48662277322
m.kochanowska@knszzadrem.pl

Wiceprzewodnicząca: Danuta Jędrowska

+48530795354
d.jedrowska@knszzadrem.pl

Wiceprzewodnicząca – Przewodnicząca Oddziału Branżowego Asystentów Sędziów: Urszula Łobodzińska

+48519150504
u.lobodzinska@knszzadrem.pl

Wiceprzewodnicząca – Przewodnicząca Oddziału Branżowego Kuratorów Sądowych: Magdalena Huzar

+48691602728
m.huzar@knszzadrem.pl

Sekretarz: Dorota Cydzik

+48793030144
d.cydzik@knszzadrem.pl

Skarbnik: Teresa Laskowska

+48602799781
t.laskowska@knszzadrem.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Magdalena Świtlik-Burzyńska

+48503102792
m.switlikburzynska@knszzadrem.pl