Koniec z dzieleniem ludzi na lepszych i gorszych, apelujemy: „Włączcie się do pomocy osobom z Ukrainy!”

Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę to bezprecedensowe wydarzenie, które mocno wstrząsnęło chyba każdym z nas. Po pierwszych chwilach zwątpienia, przytłoczenia i strachu, postanowiliśmy działać, włączając się w kolektywną pomoc udzielaną wszystkim ludziom uciekającym z Ukrainy. Choć do Polski przybyło już ponad milion uchodźców i uchodźczyń, wiemy, że liczba ta może się jeszcze znacząco zwiększyć. Pragnąc okazać wsparcie w tej trudnej sytuacji, wielu zrzeszonych w szeregach KNSZZ „Ad Rem” pracowników sądów przyjęło pod swój dach gości z Ukrainy. Staramy się pomagać im tak, jak możemy, zapewniając transport, pomoc organizacyjną oraz prawną – również na granicy. Nie bądźcie obojętni na krzywdę drugiego człowieka, nie dyskryminujcie uchodźców wojennych – weźcie sprawy w swoje ręce, organizując pomoc w Waszych zakładach pracy, jasno i wyraźnie demonstrując swoje wsparcie dla wolnej, niezależnej Ukrainy!

Drodzy pracownicy wymiaru sprawiedliwości, członkowie KNSZZ „Ad Rem”…

Pragniemy przypomnieć Wam, że każdy człowiek jest ważny i ma prawo do bezpieczeństwa, wolności oraz szczęścia. Chcemy wzbudzić w Was chęć do niesienia pomocy, a przede wszystkim uczulić na sposób myślenia o naszych gościach. Nie zgadzamy się na dyskryminację osób z Ukrainy, obwinianie ich czy też stawianie jakichkolwiek roszczeń. Sensem naszego działania jako pracowników wymiarów sprawiedliwości powinna być – no właśnie – sprawiedliwość. Bądźcie wrażliwi, pełni empatii i zrozumcie, jak wielkie jest oblicze strachu i krzywdy, wobec których stoją dziś obywatele Ukrainy.

W KNSZZ „Ad Rem” dobro drugiego człowieka stawiamy na pierwszym miejscu. Jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia z naszej strony w związku z niesieniem zbiorowej pomocy lub też przyjęciem uchodźców pod swój dach, skontaktujcie się z nami telefonicznie lub mailowo. Z przyjemnością pomożemy Wam znaleźć odpowiednią formę pomocy tak, abyście mogli ją realizować z pełnym przekonaniem.

Nie bójcie się pomagać, otwórzcie swoje serca na przybyszów z Ukrainy

Oddolne inicjatywy pomocowe w piękny sposób pokazują, jak potrafimy się jednoczyć w obliczu dramatycznych wydarzeń. Cały czas zachwyca nas zaangażowanie wielu wolontariuszy i wolontariuszek, którzy włączają się w pomoc uchodźcom wojennym tak, jak mogą. Zabijcie w sobie resztki obojętności wobec drugiego człowieka, dołączając do rzeszy pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz członków KNSZZ „Ad Rem” niosących pomoc osobom z Ukrainy.

Wiemy, że niezależne inicjatywy nie będą w stanie trwać wiecznie, a prawdziwe wsparcie może dać przede wszystkim szeroko zakrojona pomoc systemowa. Mimo tego wzywamy raz jeszcze: „Nie bójcie się nieść pomocy, angażujcie się w społeczne inicjatywy, a przede wszystkim nie dyskryminujcie przybyszów z Ukrainy, lecz otaczajcie ich troską, ciepłem i zrozumieniem!”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

1 × dwa =