Cały czas o nas głośno

Poniżej kilka linków do artykułów i programów poświęconych pracownikom sądów i prokuratur oraz trwającym protestom. https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art19201241-urszula-lobodzinska-nagrody-dla-wybranych-i-inne-problemy-pracownikow-sadow https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27946326,wigilia-w-czerwonym-miasteczku-pracownicy-sadow-zaprosili-morawieckiego.html https://www.facebook.com/groups/307621286001755/posts/4525282207568954/ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstrajk.eu%2Fpracownicy-sadow-i-prokuratur-coraz-blizej-sukcesu-presja-ma-sens-mowi-knszz-ad-rem%2F%3Ffbclid%3DIwAR3mJcuqlhKWAOPXiUaL8Hwt96JNHrxzT6v7FJNnuDKvE5z6lSCChETDmw4&h=AT0w99sPYuUDKZltCYOW5WdhBks2Ec_60eu6_gbhVopAwsvUyYWAiQwRVW4P9wYNiQnZVhFK_FTOx11x9Q6EE_RSUA_vzkVYG2bXA4GZYr6x-hM7jYGLpULS2HF36k_xWPiJ-NZ6ywcc4h8&__tn__=R]-R&c[0]=AT13a4a5d-sK2FcaRzFgmlWeOd0y6gLlgNwuKv00MouNlMKqH-V6KGT5t48ZCezx3vs5eTmIabPUFRaThCVKMTWh_iYkdbyY43hchcH3j7Oe_1PRkOLxc6HVgzCO-ltTP9WvW46BzlutjjZud-kV25xBU0BC3lo2ZmzSTOhw8ykfH5yM02wXqOK59Q9Jn3ONhMXbu9UW1LSY0rq9NuPPjjyF2RULPrFT9dvgDxEf-jHggVDSowHFnrcViEFIj65pURMy8Q