Dotychczasowy przebieg protestu pracowników sądów i działania podejmowane przez związek zawodowy Ad Rem

Niskie pensje niepozwalające na zapewnienie godnego bytu sobie i rodzinie, niewystarczająca liczba etatów znacznie opóźniająca przebieg spraw, nieustannie powtarzający się mobbing – to problemy, z którymi pracownicy wymiaru sprawiedliwości muszą zmagać się na co dzień. Jako największy związek zawodowy działający w obszarze Ministerstwa Sprawiedliwości KNSZZ Ad Rem podejmuje szereg działań mających na celu położyć kres tym niedopuszczalnym warunkom pracy, dlatego od 5 lipca 2021 roku rozpoczęliśmy ogólnopolski protest.

Początkowe protesty pracowników wymiaru sprawiedliwości

W lipcu we wszystkich sądach, w których działa Krajowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Ad Rem, ale także w tych nieuzwiązkowionych, rozpoczął się protest mający na celu między innymi podniesienie wysokości pensji pracowników sądownictwa, a także zaprzestanie mobbingu w miejscu pracy. W czasie 15-minutowych przerw śniadaniowych przedstawialiśmy nasze postulaty choćby na banerach, które jednak nie spotkały się z zainteresowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Bierność Pana Ministra została odebrana przez pracowników jako lekceważenie ich praw i przejaw braku szacunku do pracownika oraz do człowieka. W związku z tym 10 września postanowiliśmy zaostrzyć nasz sprzeciw – zorganizowaliśmy demonstrację w Warszawie wspólnie z innymi organizacjami działającymi w sektorze sądownictwa. Była to największa z dotychczasowych manifestacji sądów i prokuratur – „Czerwony Marsz” zgromadził kilka tysięcy osób, ubranych na czerwono. Kolor marszu i manifestacji odzwierciedlał wściekłość pracowników, ale także stanowił symboliczną „czerwoną kartkę” dla strony rządowej.

Powstanie Czerwonego Miasteczka w Warszawie

Mimo naszych protestów – protestów pracowników na niespotykaną dotychczas skalę i chęci nawiązania dialogu – Ministerstwo Sprawiedliwości nie było skłonne do żadnych rozmów, dlatego zdecydowaliśmy się na znacznie dalej idące kroki. 30 września dołączyliśmy do protestujących w Warszawie medyków, tworząc Czerwone Miasteczko w pobliżu siedziby resortu sprawiedliwości. Niestety propozycja, którą do tej pory otrzymaliśmy, to oferta premiera zakładająca podwyżkę w zdecydowanie niesatysfakcjonującej wysokości 4,4%. Inne postulaty pozostały bez echa, bez rozmów. Kontynuujemy zatem nasz protest, a rozwścieczeni pracownicy rozpoczęli oddolne akcje protestacyjne w postaci „dbania o zdrowie” w jednym czasie czy też honorowego krwiodawstwa. Kolejny krok to strajk włoski, czyli wykonywanie obowiązków zgodnie z kodeksem pracy.

Wydarzenia organizowane przez KNSZZ Ad Rem

Poza poprawą warunków pracy i płacy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości naszemu związkowi zawodowemu zależy również na tym, by zwiększyć powszechną świadomość na temat tego, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie sądownictwa, a co się z tym wiąże, jak istotne są postulaty naszej grupy zawodowej. Organizujemy zatem szereg różnorodnych wydarzeń jak warsztaty dotyczące naszej codziennej pracy, symulacje rozprawy sądowej, porady, jak wypełnić prawidłowo druki sądowe chociażby w zakresie wpisów w księgach wieczystych lub możliwość skorzystania z darmowych porad prawnych. Niskie wynagrodzenia oraz nadmiar obowiązków negatywnie odbijają się bowiem nie tylko na życiu pracowników sądów, lecz także efektywności załatwiania spraw przez obywateli. Związek zawodowy Ad Rem będzie kontynuował protest, dopóki nie otrzymamy gwarancji polepszenia warunków pracy sądownictwa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 × 3 =