Zaproszenie innych związków do współpracy.

W dniach 10-11 lipca 2021 roku KNAZZ Ad Rem przesłał drogą mailową do: ZZPiPP, NSZZPWS RP w Poznaniu, ZZPWS RP w Warszawie, ZZPSOP w Piotrkowie, NZZPSR w Łodzi pisma o treści:
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi zamrożenia na co najmniej kolejny rok (2022) wynagrodzeń w sferze budżetowej, skutkiem czego także w 2022 r. nie dostaniemy podwyżki – nawet „inflacyjnej”, co przełoży się z kolei w dalszej perspektywie na ponowny stopniowy spadek naszych realnych wynagrodzeń, a co za tym idzie – ponowną degradację materialną naszej grupy zawodowej, Zarząd Krajowy KNSZZ „Ad Rem” podjął decyzję o reaktywacji „ŚNIADAŃ SĄDOWYCH”.
Nie chcemy, żeby powtórzyła się sytuacja z niedalekiej przeszłości, której skutkiem były akcje „dbam o zdrowie” z przełomu lat 2018/2019, „śniadania sądowe” oraz kolejne manifestacje pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak przekonaliśmy się wówczas tylko takie – radykalne działania skonsolidowanego środowiska urzędników i innych pracowników sądownictwa i prokuratury, dają jakikolwiek efekt. Musimy zatem także teraz pokazać, że jesteśmy jednością i zamierzamy walczyć o swoje prawa zwłaszcza, że:
– przez cały okres „lockdownu” związanego z pandemią trwaliśmy na swoich stanowiskach – nie dotyczyła nas praca zdalna ani inne alternatywne formy zatrudnienia;
– aktualne są problemy związane z BRAKAMI KADROWYMI w sądach i prokuraturach; dociera do nas coraz więcej informacji o złym traktowaniu urzędników przez przełożonych, wielokrotnie noszącym znamiona MOBBINGU;
– nakładane są na nas coraz to nowe obowiązki związane choćby z uruchamianymi i planowanymi do uruchomienia coraz to nowymi systemami informatycznymi;
– Rada Ministrów przyjmując projekt ustawy budżetowej na rok 2022,, zakładającą BRAK jakiegokolwiek – nawet „inflacyjnego” – WZROSTU WYNAGRODZEŃ (co w efekcie doprowadzi do ich realnego spadku) postawiła naszą grupę zawodową w jednym szeregu z innymi grupami zawartymi w tzw. „sferze budżetowej”; tymczasem w tej grupie znajdują się np. pracownicy leśnictwa, których średnie zarobki dwukrotnie przekraczają nasze wynagrodzenia.
Podkreślamy, że brak waloryzacji wynagrodzeń w stosunku do inflacji powoduje FAKTYCZNE OBNIŻENIE ICH REALNEJ WARTOŚCI, czego doświadczyliśmy w poprzednich latach.
Jeżeli jedyną formą „podziękowania” nam za nasze poświecenie ze strony ekipy rządzącej ma być zamrożenie na kolejny okres wzrostu naszych wynagrodzeń – MUSIMY WYRAZIĆ SWÓJ STANOWCZY SPRZECIW !!!
W imieniu Krajowego Zarządu KNSZZ Ad Rem apelujemy do Was, a za Waszym pośrednictwem do członków Waszych organizacji związkowych o organizowanie, na terenie i w okolicach Waszych jednostek akcji, którymi wyrazimy nasze niezadowolenie z aktualnej sytuacji.
Jednocześnie, w imieniu KNSZZ Ad Rem, zapraszamy do współpracy związkowej w celu ustalenia w jak najszybszym terminie wspólnych działań dla dobra pracowników sądów i prokuratury.
10 lipca 2021 roku
Za Krajowy Zarząd KNSZZ Ad Rem
Danuta Jędrowska – Wiceprzewodnicząca Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ Ad Rem – O/SZCZECIN
Paweł Kulok – Wiceprzewodniczący Prezydium Krajowego Zarządu KNSZZ Ad Rem – O/STARGARD
Wojciech Gajewski – Przewodniczący MOZ KNSZZ Ad Rem – KRAKÓW

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

cztery × trzy =