Fala protestów

„ŚNIADANIA SĄDOWE 2021”

W związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi zamrożenia na co najmniej kolejny rok (2022) wynagrodzeń w sferze budżetowej, skutkiem czego także w 2022 r. nie dostaniemy podwyżki – nawet „inflacyjnej”, co przełoży się z kolei w dalszej perspektywie na ponowny stopniowy spadek naszych realnych wynagrodzeń, a co za tym idzie – ponowną degradację materialną naszej grupy zawodowej, reaktywujemy „ŚNIADANIA SĄDOWE”, zwracając się do Was o jak najliczniejsze uczestnictwo w organizowanych w okolicach Waszych Sądów akcjach, którymi wyrazimy nasze niezadowolenie z aktualnej sytuacji.
Nie chcemy, żeby powtórzyła się sytuacja z niedalekiej przeszłości, której skutkiem były akcje „dbam o zdrowie” z przełomu lat 2018/2019, „śniadania sądowe” oraz kolejne manifestacje pracowników wymiaru sprawiedliwości. Jak przekonaliśmy się wówczas tylko takie – radykalne działania skonsolidowanego środowiska urzędników i innych pracowników sądownictwa i prokuratury, dają jakikolwiek efekt. Musimy zatem także teraz pokazać, że jesteśmy jednością i zamierzamy walczyć o swoje prawa zwłaszcza, że:
– przez cały okres „lockdownu” związanego z pandemią trwaliśmy na swoich stanowiskach – nie dotyczyła nas praca zdalna ani inne alternatywne formy zatrudnienia;
– aktualne są problemy związane z BRAKAMI KADROWYMI w sądach; dociera do nas coraz więcej informacji o złym traktowaniu urzędników sądowych przez przełożonych, wielokrotnie noszącym znamiona MOBBINGU;
– nakładane są na nas coraz to nowe obowiązki związane choćby z uruchamianymi i planowanymi do uruchomienia coraz to nowymi systemami informatycznymi;
– Rada Ministrów przyjmując projekt ustawy budżetowej na rok 2022,, zakładającą BRAK jakiegokolwiek – nawet „inflacyjnego” – WZROSTU WYNAGRODZEŃ (co w efekcie doprowadzi do ich realnego spadku) postawiła naszą grupę zawodową w jednym szeregu z innymi grupami zawartymi w tzw. „sferze budżetowej”.
Podkreślamy, że brak waloryzacji wynagrodzeń w stosunku do inflacji powoduje FAKTYCZNE OBNIŻENIE ICH REALNEJ WARTOŚCI, czego doświadczyliśmy w poprzednich latach.
Jeżeli jedyną formą „podziękowania” nam za nasze poświecenie ze strony ekipy rządzącej ma być zamrożenie na kolejny okres wzrostu naszych wynagrodzeń – MUSIMY WYRAZIĆ SWÓJ STANOWCZY SPRZECIW !!!
!!! PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO NAS !!!
 
Zaprotestowało kilkadziesiąt sądów. W całej Polsce 5.07.2021r. pracownicy sądów wychodzili przed budynek i wyrażali swoje niezadowolenie z planów zamrożenia płac. Robili sobie zdjęcia i publikowali na popularnym serwisie społecznościowym. Zaczęło się również zainteresowanie prasy.
 
 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

czternaście + 19 =