COVID w Sądach. Pierwsza analiza.

COVID w sądach.

Prezydium KNSZZ Ad Rem mając na uwadze ustawowe zadania związku zawodowego w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracowników prowadzi obecnie akcje zapytań do Naszych pracodawców w temacie podjętych przez nich czynności i decyzji, które na celu mają bezpieczeństwo pracowników i interesantów. Przekazane nam informacje są analizowane i stanowią ważny materiał na przyszłość, na bieżąco zaś reagujemy w sytuacjach kiedy wiemy, że w tym temacie w którejś z jednostek dzieje się coś niepokojącego.

Zapytania w imieniu związku przesyłane są do wybranych sądów na razie w kilku apelacjach. Odpowiedzi spływają sukcesywnie i powoli czasami potrzebne jest doprecyzowanie odpowiedzi.

Analizując odpowiedzi z wybranych sądów jednej z apelacji, łącznie zatrudniających ponad 800 osób zauważyć można jedną prawidłowość, a mianowicie to, że w izolacji przebywało (przechorowało COVID) w każdym z tych sądów około 20% pracowników. Gdyby do tej wielkości zastosować współczynnik razy co najmniej 4, jak twierdzą wirusolodzy, to liczba pracowników sądów jaka przechorowała wirusa zbliża się do 100%.

Kolejna rzecz jaka zasługuje na uwagę to ilość i rodzaje środków przeznaczonych do walki z wirusem i dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. O ile trudno stwierdzić ile litrów środka dezynfekującego jest wystarczające w danej jednostce, o tyle jeżeli chodzi o ilość zakupionych maseczek jednorazowych to co innego. Objęty zapytaniem okres od kwietnia 2020 roku do końca marca 2021 obejmował 254 dni robocze. Powiedzmy, że pracownik był na urlopie (26 dni) i że każdy jakiś czas chorował, pracował zdalnie czy był nieobecny w pracy z innych powodów, przyjmijmy średnio na pracownika dni roboczych w liczbie 200. Niepokojące wydaje się to, że „sąd rekordzista” w pozytywnym znaczeniu, zapewnił na ten okres 200 dni 45 sztuk maseczek jednorazowych średnio na jednego pracownika. Co prawda w każdym sądzie zakupiono też maseczki wielorazowego użytku ale tu średnia na pracownika to dwie sztuki na 200 dni. Pamiętajcie, że to pracodawca ma zapewnić wam środki do bezpiecznego wykonywania pracy, upominajcie się o maseczki jeżeli ich nie ma pod dostatkiem.

Następna kwestia jaka jest cokolwiek dziwna to ewidencja wejść do sądu. Tylko jeden z sądów udzielił odpowiedzi co do liczby interesantów obecnych w sądzie w miesiącu marcu 2021 (chyba szczyt szczytów epidemii) wskazując, że tylko BOI i wydział ksiąg wieczystych obsłużyły ponad 200 osób. Do tego należy dodać liczbę osób obecnych na rozprawach i posiedzeniach i mielibyśmy pełną wiedzę. Pozostałe sądy udzielają podobnej informacji „nie prowadzono ewidencji”. Nie wiemy czy brak tej informacji to po prostu ukrycie liczby obecnych w sądzie w jednym miesiącu interesantów i zaplanowane działanie aby nie pokazać, że przez sądy w szczycie epidemii „przewaliły się” tysiące ludzi, czy też brak umiejętności i wiedzy jak policzyć przebywających interesantów w sądzie w okresie miesiąca (przypominamy szczyt epidemii). Podpowiadamy, że należy policzyć obecnych na posiedzeniach i rozprawach do tego dodać interesantów w BOI, KW i mamy odpowiedź „nie mniej niż”.

Zbieramy informacje, będą one rodziły kolejne zapytania i do Was o do Naszych władz np. jak u was działają i kto obsługuje takie urządzenia jak: zamgławiacze, szafy do ozonowania i ozonatory czy lampy UV.

W najbliższym czasie kolejna garść informacji z większej już ilości sądów.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + 5 =