SZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wygrał z Prokuraturą Krajową.

Prokurator generalny i krajowy przegrali spór przed sądem z NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury. Chodziło o informacje publiczne.

„Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury zwróciła się do prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego o informacje na temat wynagrodzeń asystentów prokuratorów i pracowników zatrudnionych w Prokuraturze Krajowej. Chodziło o dane w formie zanonimizowanej – bez imion i nazwisk. Związkowcy pytali także o wypłacone dodatki specjalne, nagrody – znów bez nazwisk, tylko sumę nagród, najniższą i najwyższą nagrodę. 

Prokurator krajowy poprzez zastępcę dyrektora Biura Prezydialnego Prokuratury Krajowej poinformował związkowców w lipcu 2019 r., że to informacja przetworzona. A jej udzielenie może zgodnie z przepisami nastąpić tylko, gdy jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. „Solidarność”, odpowiadając, zarzuciła PK, że próba zakwalifikowania podstawowych informacji o wynagrodzeniach jako informacji przetworzonej zmierza do ominięcia obowiązku udostępniania tego typu danych. I że związek zawodowy ma szczególny interes społeczny do uzyskania tych danych. 

Artykuł za Gazetą Wyborczą.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 × jeden =