Mobbing w SO Kielce?

– Komisja nie ma żadnych prawnych możliwości wnoszenia o ukaranie pracownika, który złożył skargę, ani też wskazywania określonego rodzaju sankcji dla tego pracownika. Jeśli takie decyzje zapadły, to też jest to bezprawie – podkreśla w komentarzu ekspertka.

A jak sprawę widzi sąd w Kielcach? Rzecznik prasowy sądu sędzia Jan Klocek, który orzeka m.in. w sprawach karnych, w piśmie przysłanym do redakcji zaznacza, że nowe wewnętrzne przepisy nie przesądzają o ukaraniu pracownika.

„Osoba zawiadamiającą o mobbingu nie jest karana, komisja może wnieść o ukaranie takiej osoby i tylko w sytuacji, kiedy uzna, że osoba, której zarzucono stosowanie mobbingu, została pomówiona w celu skierowania wobec niej negatywnych konsekwencji. Zatem przepis służy ochronie osób bezpodstawnie pomawianych” – czytamy w komunikacie prasowym sądu.

Na pytanie, czy wprowadzenie takiego zapisu nie ma na celu odstraszenia pracowników przed składaniem skarg (głównie na przełożonych), sędzia odpowiada następująco: „Interpretacja zapisu polityki zawartej w rozdz. VI, pkt. 4 sprawdzająca się do twierdzenia, że osoby, których oskarżenia nie potwierdzą się, zostaną ukarane, jest dowolna. Nie spełnia przy tym podstawowych zasad wykładni przywołanego przepisu, przez co świadczy o intencyjnym nastawieniu do rozwiązań zawartych w polityce antymobbingowej, bądź jest efektem braku właściwej analizy nieskomplikowanego przepisu”.

Według sędziego w sądzie prowadzone jest obecnie jedno postępowanie wyjaśniające, przy czym osoba pokrzywdzona nie sprecyzowała swoich zarzutów.

Tymczasem, jak dowiedział się money.pl, na złe traktowanie w pracy poskarżyły się już dwie osoby z długoletnim stażem pracy w tej placówce. Druga z osób również obawia się złożyć skargę na piśmie.

Jak przypomina przewodnicząca KNSZZ „Ad Rem” Justyna Przybylska, pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, zatem odpowiada za to, by mobbing nie wystąpił.

Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w latach 2017-2020 inspektorzy przeprowadzili w sądach 106 kontroli. Nieprawidłowości dotyczyły głównie wynagrodzeń – stwierdzono je podczas 21 kontroli. Naruszenia dotyczyły łącznie 2,8 tys. osób. W żadnej z tych spraw nie nałożono jednak mandatów i nie skierowano wniosków do sądu o ukaranie.

Artykuł za portalem money.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

10 − osiem =