Łamanie praw pracowniczych

Czasami zdarza się, że prawa pracownika są łamane. Ciężko wtedy samemu przeciwstawić się pracodawcy. W takiej sytuacji istotne są działania związków zawodowych. Jeśli związek działa prężnie i ma dużą liczbę członków ma większe możliwości wpływania na pracodawcę w spornych kwestiach, również w obronie pokrzywdzonego pracownika. Jeżeli łamane są prawa pracownicze, pracownik albo związek zawodowy może wystąpić do państwowej inspekcji pracy ze skargą. PIP wskazuje uchybienia, może również wszcząć odpowiednie postępowanie.
Reagujemy skutecznie na dostrzeżone lub sygnalizowane uchybienia. Załączamy wzór skargi.
Zrzeszajmy się, wyjdźmy z cienia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 × dwa =