Kontakt

KNSZZ AD REMDane kontaktoweul.Sądowa 1

50-046 Wrocław

+48504623453

+48888809054

  e-mail: sekretarz@knszzadrem.pl