Wspólna reprezentacja obligatoryjna – pracodawcy coraz częściej sięgają po przepisy prawa

Reprezentatywność organizacji związkowej działającej w danym zakładzie pracy pozwala jej na prowadzenie rozmów z pracodawcą w zakresie najważniejszych kwestii dla zrzeszonych pracowników, w tym np. podpisania układu zbiorowego. Niekiedy zdarza się jednak tak, że w obrębie tego samego przedsiębiorstwa czy instytucji funkcjonuje kilka organizacji związkowych, często należących do jednego zrzeszenia lub ogólnokrajowej konfederacji. Wówczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, wymagane jest wyłonienie wspólnej reprezentacji – pracodawcy zaś coraz chętniej korzystają z tej zasady, przekazując zrzeszeniom wezwania w tej sprawie.

W jaki sposób ustala się reprezentatywność organizacji związkowej?

Zgodnie z art. 25 ze zn. 3 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych za reprezentatywną można uznać tę zakładową organizację związkową, która zrzesza co najmniej 8% osób wykonujących pracę zarobkową u pracodawcy i należy do ponadzakładowej organizacji związkowej albo zrzeszającą minimum 15% takich osób. Jeśli zaś żadna organizacja nie spełnia tych wymogów, reprezentatywną jest ta o największej liczebności.

Warto też pamiętać, że wspomniany procent pracowników wylicza się, biorąc pod uwagę wszystkie zatrudnione osoby, niezależnie od tego, do jakiej grupy zawodowej przynależą (np. asystenci sędziów, specjaliści czy kuratorzy).

Wspólna reprezentacja organizacji należących do jednego zrzeszenia

Należy pamiętać, że organizacje związkowe należące do jednej, ponadzakładowej federacji lub konfederacji muszą wyłonić wspólną reprezentację, aby rozmawiać z pracodawcą w sprawach dotyczących zbiorowych praw i interesów. Jeśli bowiem tego nie zrobią, reprezentatywną staje się organizacja zrzeszająca najwięcej członków. Obecnie pracodawcy właśnie z takiej opcji korzystają, wzywając organizacje zrzeszone w KNSZZ Ad Rem do ustalenia wspólnej reprezentacji. Tu asystenci i kuratorzy w sposób oczywisty tracą, a niemalże zawsze będą stanowić mniejszość. Trudno będzie im także uzyskać liczbową reprezentatywność w skali zakładu pracy, ponieważ struktura sądownictwa zakłada zatrudnienie większej liczby urzędników niż pozostałych grup zawodowych. W ostatecznym rozrachunku te grupy zawodowe powinny dołożyć największych starań do nauczenia się umiejętności współpracy z urzędnikami.

Wezwania do wyłonienia wspólnej reprezentacji

Wyłonienie wspólnej reprezentacji jest obowiązkowe, z czego coraz częściej korzystają pracodawcy przed przystąpieniem do rozmów z organizacjami. Zaliczają się do nich również instytucje wymiaru sprawiedliwości, które nie tylko przekazują związkom zawodowym wezwania do określenia jednej reprezentatywnej organizacji, ale też do wskazania liczby pracowników będących jej członkami. Mimo pojawiających się niekiedy problemów z szybkim wyłonieniem reprezentacji lub liczebności pozytywnym sygnałem jest coraz częstsze przestrzeganie litery prawa przez pracodawców, także w trapionym kłopotami sądownictwie.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwa + 13 =