Chaos i przepracowanie, czyli powracające problemy z urlopami pracowniczymi w sądownictwie

Lato jest dla bardzo wielu osób idealnym momentem na wzięcie urlopu wypoczynkowego, podczas którego zapominają o codziennych – zwłaszcza służbowych – obowiązkach. Niestety w Polsce taka wizja bywa niedostępna dla pracowników sądownictwa. Ci nierzadko są zmuszani do dostosowywania swojego planowanego wypoczynku do urlopu współpracującego sędziego, a także do ogromnej ilości pracy wynikającej z niedoborów kadrowych oraz konsekwencji pandemii. Pracownicy wymiaru sprawiedliwości są jednak ludźmi, którzy mają nie tylko swoje obowiązki, ale też prawa – w tym prawo do urlopu pracowniczego regulowane przez Kodeks pracy.

Brak wakacji sądowych i etatów

Odkąd sądy zaczęły odchodzić od tzw. wakacji sądowych (czyli wyznaczania mniejszej liczby spraw na okres wakacyjny), a także od planowania urlopów, zapanował całkowity chaos. Na lato wyznacza się niewiele mniej rozpraw niż na inne pory roku, co wynika zarówno z nadmiaru pracy (efekt zbyt małej ilości etatów oraz opóźnień z czasu pandemii), jak i skupienia na statystykach. W rezultacie pracownikom urlopów się odmawia, przesuwa je albo uzależnia od planów sędziów, argumentując to zaległościami w pracy, a także narzuconymi normami ilościowymi do wyrobienia. W sytuacji, w której po prostu brakuje personelu nawet podczas 1 dnia nieobecności pojedynczego pracownika, szczególnie niechętnie patrzy się na dłuższe urlopy, do których każdy ma prawo.

Paradoksem w tej sytuacji jest fakt, że mimo wyznaczania zbyt dużej liczby spraw na okres wakacyjny, znaczna część z nich w ogóle się nie odbywa lub nie kończy się – świadkowie wyjeżdżają bowiem na wakacje. Dochodzi też do sytuacji, w której z jednej strony odmawia się wykorzystywania dni urlopowych, a z drugiej gromadzą się one do tego stopnia, że pracownicy są wysyłani przymusowo na urlop w momencie, w którym zupełnie im to nie odpowiada. Dodatkowo należy pamiętać, że uzależnianie udzielenia wolnego od planów urlopowych sędziego jest niedozwolone, o czym mówi m.in. wciąż obowiązujące pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 28.04.2017 r.

Propozycje KNSZZ Ad Rem w zakresie urlopów pracowniczych

Jako związek zawodowy pracowników wymiaru sprawiedliwości zwracamy uwagę na różne przejawy łamania praw pracowniczych oraz niewłaściwego funkcjonowania sądownictwa. Z tego powodu, przygotowując projekt zmian dotyczących m.in. statusu urzędników sądowych, zamierzamy przedstawić również propozycje dotyczące wakacji sądowych. Chaos w zarządzaniu urlopami pracowników doprowadza bowiem nie tylko do zupełnie nieefektywnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, ale też do problemów z zapewnieniem opieki dzieciom w czasie wakacji, a także przepracowania czy wypalenia zawodowego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 × 1 =