Usunięcie ze związku Ad Rem osób nadużywających uprawnień

Rolą naszego związku zawodowego jest zrzeszenie pracowników wymiaru sprawiedliwości w celu zapewnienia ochrony interesów ogółu, a nie realizacji osobistych ambicji pojedynczych osób – ambicji sprzecznych z dobrem, o które wspólnie walczyliśmy jeszcze do niedawna. Doskonale rozumiemy, jak bardzo szkodliwe dla sprawy są działania stawiające w złym świetle cały związek. Z tego powodu podjęte zostały decyzje o usunięciu z szeregów Ad Rem 11 osób nadużywających uprawnień w miejscu pracy.

Osoby, które oficjalnie nie pełnią już w strukturach Ad Rem żadnych funkcji:

 1. Paweł Kulok,
 2. Danuta Jędrowska,
 3. Dorota Cydzik,
 4. Monika Kochanowska,
 5. Teresa Laskowska,
 6. Urszula Łobodzińska,
 7. Magdalena Huzar,
 8. Jerzy Dróżdż,
 9. Kamil Ryś,
 10. Konrad Góralczyk,
 11. Jacek Zych.

Przyczyny usunięcia ze związku osób nadużywających uprawnień

Celem przynależności do związku zawodowego nie jest uprzywilejowanie, ale ochrona przed nieuczciwym, niezgodnym z prawem pracy traktowaniem. Tymczasem jednak okazuje się, że osoby, które do tej pory stały ramię w ramię z pozostałymi członkami związku Ad Rem, same dopuszczały się skandalicznych czynów. Na ten moment wstrzymujemy się z publikowaniem uzasadnień uchwał, natomiast dotyczą one między innymi następujących przewinień:

 • usiłowanie fałszowania list obecności,
 • próba wymuszenia zgody na dodatkowy, płatny dzień wolny od pracy bez stosownego odzwierciedlenia w listach obecności,
 • publiczne nakłanianie do łamania przyjętych w zakładzie pracy norm czasu pracy oraz formy świadczenia pracy,
 • wykorzystywanie uprawnień do realizowania własnych ambicji sprzecznych z dobrem ogółu pracowników,
 • zachowania noszące znamiona mobbingu w stosunku do podwładnych. Wywoływanie w nich poczucia upokorzenia, poniżenia, ośmieszenia, niepokoju, stanów lękowych, nękania;
 • zachowania wyczerpujące definicję dyskryminacji w miejscu pracy,
 • zachowania przesadnie kontrolujące i sprawdzające podwładnych,
 • niedołożenie należytej staranności w realizowaniu obowiązków poprzez niedołączenie setek sztuk korespondencji do akt postępowań.

Dążenie do reformy ustawy o pracownikach sądownictwa oraz uzyskania należnych podwyżek dla pracowników wymiaru sprawiedliwości jest wystarczająco trudne bez kłód rzucanych pod nogi przez samych “kolegów” ze związku. Wierzymy jednak, że po zweryfikowaniu intencji członków, a także po usunięciu z naszych szeregów ludzi, którzy nigdy nie powinni się w nich znaleźć, będziemy jeszcze bardziej zdeterminowani w działaniu i mamy nadzieję, że znajdzie to odzwierciedlenie w skuteczności podejmowanych akcji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dziesięć − pięć =