Mechanizmy tworzenia budżetu państwa polskiego, czyli walka o wzrost wynagrodzeń pracowników sądów

Walka Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Ad Rem wspólnie z pracownikami wymiaru sprawiedliwości z całego kraju trwa już od wielu miesięcy. Naszym celem niezmiennie pozostaje uzyskanie odpowiednich, zapewniających godne życie pensji dla osób zatrudnionych w sądownictwie, a jednocześnie polepszenie warunków ich pracy, choćby poprzez rozwiązanie problemu mobbingu. Możemy to osiągnąć dzięki zwiększeniu w planowanym budżecie kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia dla sądów oraz prokuratur i chociaż wciąż trwamy w protestach co najmniej do końca prowadzonych nad nim prac, to już teraz widzimy efekty naszych wspólnych działań.

Początek naszej walki o godne płace dla wymiaru sprawiedliwości

Próby rozwiązania problemów, z którymi pracownicy wymiaru sprawiedliwości mierzą się na co dzień, podejmowaliśmy już w okresie od maja do lipca ubiegłego roku, gdy wysyłaliśmy pisma do ministra Michała Wosia, by porozmawiać o potrzebach tego sektora. Brak odzewu sprawił jednak, że 5 lipca rozpoczęliśmy protest w formie śniadań sądowych i zażądaliśmy 12% podwyżki, a 10 września miała miejsce demonstracja w Warszawie. Z inicjatywy KNSZZ Ad Rem zwołano również Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale przedstawione tam problemy ponownie zostały zlekceważone przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dlatego 30 września powstało “Czerwone Miasteczko” funkcjonujące do dzisiaj, mimo świąt czy niekorzystnej pogody.

Efekty działań podejmowanych przez Ad Rem wspólnie z pracownikami sądów oraz prokuratur

Dzięki wsparciu, a także współpracy pracowników sądów i prokuratur z całej Polski, obejmującej m.in. wiele inicjatyw oddolnych, przez długi czas wywieraliśmy presję na rządzie oraz Ministerstwie Sprawiedliwości. Choć przed nami wciąż wiele starań, to dotychczasowe działania KNSZZ Ad Rem zaczęły przynosić efekty. 14 listopada poseł Krzysztof Śmiszek złożył poprawkę zakładającą zwiększenie budżetu na wynagrodzenia pracowników sądownictwa o 184 miliony złotych – niestety została ona odrzucona przez sejm, w tym za sprawą głosów ministrów Z. Ziobry oraz M. Wosia.

Nie podcięło to jednak naszych skrzydeł, dlatego 13 grudnia doszło do wystąpienia przedstawicieli Ad Rem w senacie, czego bezpośrednim efektem – podobnie jak trwających od dawna protestów – było zgłoszenie 11 stycznia 2022 r. poprawek zwiększających kwotę na wynagrodzenia o 390 milionów złotych. Oczywiście nie zamierzamy przerywać naszych działań i będziemy dokładnie przyglądać się pracom nad budżetem, ale mamy nadzieję, że wspólna walka KNSZZ Ad Rem oraz pracowników sądownictwa w końcu zapewni tym ostatnim odpowiednie, sprawiedliwe warunki pracy i życia.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

szesnaście − 3 =