Działania antymobbingowe

Zapamiętajcie ten adres:
bezpieczni@knszzadrem.pl
W ramach rozpoczętych działań w waszych zakładach pracy powołaliśmy Zespół Problemowy ds. mobbingu i mediacji. 
 
W skład Zespołu wchodzą osoby z ogromem przydatnej i niezbędnej wiedzy, która przyczyni się do skutecznego podejmowania działań, rozmów i negocjacji, a nawet wytoczyć najcięższą broń w postaci zgłoszeń do właściwych organów. Oczywiście nie wykluczamy także i k.k. czyli chociażby art.218, o ile będzie taka konieczność.
W skład Zespołu, o którym mowa powyżej wchodzą:
1. Specjalista ds. mediacji oraz kontroli zarządczej, prawnik – z ramienia grupy zawodowej urzędników
2. Specjalista w zakresie prawa i postępowania karnego, doktorant Wydziału Prawa i Administracji UŚ – Przewodniczący MOZ Asystentów Sędziego,
3. Specjalista ds. rozwiązywania konfliktów oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej – Przewodnicząca MOZ Kuratorów Zawodowych.
 
Pod wskazany powyżej adres e-mail zgłaszajcie nam swoje problemy, piszcie o tym co jest istotne i co was dręczy. Na podstawie zgłoszeń będziemy z każdym pozostawać w kontakcie i podejmiemy stosowne działania. Nic bez waszej zgody i nigdy nie narazimy was na ujawnienie danych. Tego się nie obawiajcie.
Z NAMI JESTEŚCIE BEZPIECZNI!!! 
 
Jednocześnie na podstawie już zgłoszonych sądów przypominamy, że działania możemy podejmować jedynie w sądach objętych naszą właściwością, a zgłosiliście także sądy, w których nie możemy podjąć działań.
Pamiętajcie też, że w każdej chwili każdy z was może do nas zadzwonić i to nie tylko w dni pracy, ale o każdej porze i w każdy dzień tygodnia. Działamy 7/24 h 
Pozdrawiamy!!! Pierwsze sądy już w trakcie działań!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

czternaście + dziesięć =