Wynagrodzenia kuratorów

Witajcie!
W imieniu naszego związku informujemy Was, iż dziś podjęta została decyzja o zwróceniu się z apelem do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o złożenie podpisu pod projektem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, co umożliwi publikacje tego aktu prawnego i jego wejście w życie.
Zarząd MOZ KNSZZ AD Rem Kuratorów Zawodowych zdaje sobie sprawę, iż przyjęcie przez Radę Ministrów w trybie obiegowym w dniu 9 października br projektu tego rozporządzenia stanowiło milowy krok na drodze urzeczywistnienia podniesienie „mnożników kuratorskich”.
Jednocześnie, znając niepokoju, odczuwany przez wielu kuratorów, co do faktycznej realizacji płacowego porozumienia z 2019r., Zarząd uznał, iż koniecznym jest, ponowne zasygnalizowanie Premierowi RP, jak ważna dla naszej grupy zawodowej, jest kwestia wywiązania się podjętych przez rząd zobowiązań.
Treść kierowanego apelu znajdziecie w linku poniżej.
Nadto mamy dla Was jeszcze jedną, dobrą wiadomość!
Dzisiaj, z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości, doszło do spotkania przedstawicieli KNSZZ AD Rem i Sekretarza Stanu Pana Michała Wosia.
Wśród osób, uczestniczących w rozmowach, znalazł się przedstawiciel KNSZZ AD Rem MOZ Kuratorów Zawodowych.
Cieszy, postrzeganie KNSZZ Ad Rem jako rzeczowego i poważnego partnera rozmów, zwłaszcza, w kontekście sugestii potrzeby cykliczności takich spotkań, poświęconych bolączkom pracowników wymiaru sprawiedliwości, w tym sądowych kuratorów zawodowych.
Szczegóły spotkania omówimy niebawem.
Zanim jednak to nastąpi, chcemy powiadomić Was, iż jednym z poruszanych w trakcie rozmów tematów, była kwestia realizacji porozumienia płacowego z zeszłego roku, dotyczącego wzrostu wynagrodzeń kuratorów sądowych.
Pan Michał Woś zapewnił, iż zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą, złożenie podpisu pod rozporządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów i późniejsze ogłoszenie tego aktu prawnego w Dzienniku Ustaw jest niezagrożone.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwa + dwanaście =