Spotkanie z Ministrem Michałem Wosiem

W dniu wczorajszym przedstawiciele KNSZZ „Ad Rem” odbyli osobiste spotkanie z Wiceministrem M. Wosiem. Głównym celem spotkania było omówienie współpracy oraz najbardziej palących problemów. Oczywiście problemów jest bardzo wiele i ogrom pracy związkowej jest niezbędny tak z perspektywy poszukiwania rozwiązań systemowych i porządkujących, jak również nadal na poszczególnych jednostkach, gdzie często dochodzi do łamania praw pracowniczych, czy też zarządzania pozostawiającego wiele do życzenia.
Należy bardzo pozytywnie ocenić postawę pana Ministra M. Wosia, która wyraża się w otwartości na prowadzenie dialogu społecznego z organizacją związkową, zapewnieniu o organizacji cyklicznych spotkań oraz rozmów. Pozytywnie oceniamy także zaangażowanie w proces rozwiązywania zgłoszonych problemów. Mając na względzie taką postawę i korzystając z okazji spotkania, w pierwszej kolejności podnieśliśmy kilka istotnych kwestii nurtujących nas pracowników. Rozmawialiśmy zatem o możliwościach „uwolnienia” oszczędności na poszczególnych jednostkach, omówiliśmy problematykę dodatków specjalnych, w tym różnic w ich przyznawaniu przez poszczególne sądy, a także nie przyznaniu ich osobom o zwiększonym zakresie obowiązków z uwagi na COVID (zaopatrzenie w materiały ochronne). Omówiliśmy także proces kontynuowania podjętych i daleko posuniętych kwestii związanych z wprowadzeniem jednolitej KORZ dla grupy kuratorów zawodowych, ale także i realizację podwyższenia wynagrodzenia, bo to ostatnia grupa zawodowa, która zapisanych podwyżek nie otrzymała. Zgodnie z odpowiedzią pana Ministra informujemy, że rozporządzenie jest „przeprocedowane” i oczekuje jedynie na podpis pana Premiera, przy czym „nie istnieją już żadne przeszkody do realizacji przyjętych założeń”.
Nie zanudzając zbyt długim wpisem informujemy o jeszcze jednej niezwykle istotnej kwestii, która została poruszona, a mianowicie kompetencji i jakości osób zarządzających jednostkami. Wskazaliśmy na bardzo negatywne przykłady dotyczące kilku sądów, choć nie omieszkaliśmy też wskazać na przykłady pozytywne. Wyrażamy nadzieję, że w tym zakresie nastąpią oczekiwane jednak zmiany, co przyniesie finalnie poprawę sytuacji pracowników, w tym zakończy proces zwany nepotyzmem, czy nierównym traktowaniem, dziwnymi awansami itd. (oj dużo tu można wymieniać, a dołączona grafika wiele mówi – znacie to prawda?..)
Wszystko powyżej jest oczywiście opisane w dużym skrócie i informacyjnie. Naszych członków zapraszamy do udziału w spotkaniach, które Ad Rem organizuje, a także do kontaktowania się z nami w każdej innej formie – najchętniej telefonicznie. Wiecie, że zawsze jesteśmy dostępni i kto chce zawsze może się dodzwonić. Pozdrawiamy!

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

11 − 1 =