Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK i co dalej?

Koleżanki i Koledzy ostatnio dużo mówi się o PPK, i zapewne wielu z Was zastanawia się, jaką rolę w realizacji ustawy z 4.10.2019 o Pracowniczych Planach Kapitałowych pełnią organizacje związkowe, co to oznacza dla pracowników i pracodawcy.

Niestety stwierdzenie „nic o nas bez nas” nie ma zastosowania przy realizacji ustawy o PPK. Rola Związków Zawodowych jest dość marginalna i polega tylko i wyłącznie na uczestniczeniu w konsultacjach przy wyborze instytucji finansowej. Podmiot zatrudniający prowadzi rozmowy ze wszystkimi organizacjami działającymi w danej jednostce, bez znaczenia jest reprezentatywność. Oczywiście obowiązkiem pracodawcy jest osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną, jednak, jeśli porozumienie nie zostanie zawarte do 26.02.2021 Pracodawca sam wybierze instytucję finansową, z którą podpisze umowę o zarządzanie i prowadzenie PPK. Z tego powodu bardzo ważna jest współpraca, znajomość tematu ( przydatne informacje znajdziecie na stronie analizy.pl) oraz wypracowanie kompromisu.

Ustawa z 4.10.2019 o Pracowniczych Planach Kapitałowych określiła stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK, i tak od 01.01.2021 obowiązek obejmuje jednostki finansów publicznych ( bez względu na stan zatrudnienia), pracodawca powinien zapisać pracownika do PPK do 10.04.2021 r.

Co to jest PPK?

Otóż Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania., budowanego wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

Pracodawca, po wyborze firmy zarządzającej PPK, automatycznie zapisuje do programu pracowników, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia, o ile nie zrezygnowali oni z dokonywania wpłat do PPK. Wniosek o rezygnację trzeba będzie składać u pracodawcy, co cztery lata. Ustawa zakłada możliwość ponownego powrotu do programu, co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z PPK o ponownym dokonywaniu wpłat.

Osoby, które ukończyły 55 lat, a nie ukończyły 70 lat, powinny zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu.

Pracodawca ma obowiązek wpłacać 1,5% wynagrodzenia brutto ( składniki wynagrodzenia, które podlegają składkom ZUS) pracownika. Może jednak dobrowolnie zwiększyć wpłatę nawet do 4%, a tym samym podnieść swoja atrakcyjność na rynku pracy.  Pracodawca może ustalić wysokość wpłaty dodatkowej w różnej wysokości dla poszczególnych grup pracowników. Jednakże zróżnicowanie to będzie możliwe wyłącznie z uwzględnieniem długości okresu zatrudnienia w danej jednostce, albo jeśli wynikać to będzie z treści obowiązującego regulaminu wynagrodzeń, czy układu zbiorowego pracy. 

Należy pamiętać, iż wszystkie wpłaty od pracodawcy stanowią przychód pracownika, a co za tym idzie odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy.

Wpłata pracownika to 2% wynagrodzenia brutto, które można zwiększyć dobrowolnie o 2%.

Państwo wpłaci 250zł jednorazowej wpłaty powitalnej oraz 240zł, co roku.

Istotną sprawą jest  możliwość w dowolnym momencie skorzystania ze zgromadzonych w PPK oszczędności, dokonując zwrotu środków zgromadzonych na rachunku PPK lub dokonując wypłaty środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych. Składając wniosek o zwrot środków, uczestnik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

– podatek od zysków kapitałowych,

– 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy – pobrane 30% przekazane zostanie na rzecz uczestnika PPK do ZUS ( składki społeczne od przychodu)

– środki pochodzące z dopłat od państwa.

Wypłata środków w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych dotyczy wypłaty w przypadku:

– poważnej choroby uczestnika, jego małżonka lub dziecka (do 25% środków, bez obowiązku zwrotu),

– pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania, ale tylko dla uczestników przed 45 rokiem życia (do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu maksymalnie 15 lat).

Oszczędności zgromadzone na rachunku PPK są prywatnymi środkami. W przypadku rozwodu, (jeśli jest wspólność majątkowa) są dzielone, a w przypadku śmierci – dziedziczone.

Celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności. Odkładając, co miesiąc relatywnie niewielkie kwoty, możemy posiadać zabezpieczenie finansowe, która będzie wsparciem po zakończeniu aktywności zawodowej lub w dowolnie wybranym przez nas momencie. 

Decyzja jak zawsze należy do Was, szczegółowe informacje oraz kalkulator oszczędności PPK znajduje się na stronie mojeppk.pl

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

szesnaście − dziesięć =