Sądownictwo w stolicy

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie obecnie jest ogółem 90 wolnych etatów. Ostatnio odbył się tam konkurs na 18 wolnych stanowisk stażysty na umowę na zastępstwo. Udało się obsadzić 2 z nich.

Jak to wygląda w innych warszawskich sądach?

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie nie udało się rozstrzygnąć dwóch ostatnich konkursów na stanowisko asystenta sędziego ze względu nie niestawiennictwo kandydatów, bądź niewystarczającą liczbę punktów zdobytych przez kandydata (jednego!).

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie również nikt nie zgłosił się na konkurs na stanowisko asystenta sędziego, a w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nikt nie zdobył wystarczającej liczby punktów. Przy czym na dwa wolne stanowiska, zgłosiło się dwóch kandydatów.

Ciekawa sytuacja jest też w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Przy ostatnim konkursie na stanowisko protokolantów sądowych, na 60 wolnych stanowisk, udało się obsadzić 10.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

dwa × 1 =