KRS

W dniu wczorajszym przedstawiciele Ad Rem uczestniczyli w posiedzeniu KRS ds. reformy sądów, które poświęcone zostało rozmowom o przygotowanym projekcie ustawy o pracownikach sądów i prokuratur. Przedstawiliśmy w waszym imieniu stanowisko w kontekście przyjętych rozwiązań, które absolutnie nie są do przyjęcia. Skupiliśmy się także na tym co od początku jest najbardziej istotne, czyli na podwyżkach i braku w systemie środków finansowych. Wyjaśniliśmy również, że żadne rozwiązania zapisane w projekcie nie będą miały znaczenia, jeżeli blokadą ich stosowania będzie brak środków finansowych. Zwróciliśmy uwagę na brak możliwości tworzenia budżetów w sposób elastyczny. Oczywiście wyraziliśmy także jasny i wyraźny sprzeciw, wobec niekorzystnych dla pracowników rozwiązań, w tym statusu, kar, czy 22 grup z niepojętymi awansami poziomymi… (dramat). To oczywiście w największym skrócie.
Nasze stanowisko oraz argumentacja spotkały się ze zrozumieniem, co jest niezwykle ważne. Przedstawione argumenty i szeroki kontekst pozwoliły spojrzeć na problematykę naszej trudnej sytuacji w sposób kompleksowy. Bez środków finansowych w systemie, żadne rozwiązania nie mają sensu. Podwyżki są koniecznością. KRS jest organem, który z racji jego usytuowania może dużo, choć tak jak i my „cudów” czynić nie potrafi.
Kolejne działania przed nami. Będziemy wszędzie, gdzie to istotne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

cztery × 1 =