Powstał Komitet Protestacyjny PPS

Komitet Protestacyjny PPS czyli Pracowników Polskich Sądów został powołany do życia w dniu 17 grudnia 2018r. w Warszawie.

KOMITET PROTESTACYJNY PRACOWNIKÓW POLSKICH SĄDÓW
***************************************************************

Warszawa dnia 17 grudnia 2018r.

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 grudnia 2018r. organizacje związkowe pracowników sądów, zrzeszone w Forum Związków Zawodowych tj.:

1. KNSZZ „Ad Rem” z siedzibą we Wrocławiu
2. ZZPWSRP z siedzibą w Warszawie
3. NZZPSOP z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

na mocy uchwał podjętych przez właściwe statutowo organy tych związków, powołały KOMITET PROTESTACYJNY Pracowników Polskich Sądów (PPS).

Potrzeba jego powołania wynika z trudnej sytuacji pracowników sądów polskich, oraz konieczności podjęcia zdecydowanych i konkretnych działań na rzecz obrony ich praw i interesów. Rozwiązania zawarte w planach budżetowych na 2019 rok dla pracowników sądów, oznaczają kolejny rok bez godziwych podwyżek dla pracowników sądów. Analiza trzyletnich rozmów z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wzrostu płac pracowników, a także ograniczanie prowadzenia dialogu społecznego, w tym brak skutecznych działań ze strony Ministerstwa w zakresie podwyższenia płac pracowników, które doprowadziły do powstania oddolnej inicjatywy pracowników sądów nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości o konieczności podjęcia przez związki zawodowe takich działań. Jako związki zawodowe popieramy postulaty pracowników, są one także postulatami Komitetu Protestacyjnego, który stoi na stanowisku, że należy podjąć wszelkie możliwe działania, aby pracownicy sądownictwa otrzymali godziwe wynagrodzenie.
Zadaniem Komitetu Protestacyjnego będzie doprowadzenie do podpisania porozumienia gwarantującego wzrost płac dla pracowników Sądów, oraz poprawę warunków pracy. Komitet Protestacyjny PPS stosownie do przebiegu rozmów ze stroną rządową będzie Państwa informował o rodzajach i terminach podejmowanych akcji protestacyjnych, licząc na poparcie pracowników i aktywne uczestnictwo. Nadal będziemy przedstawiać w mediach ciężką i trudną sytuację pracowników, tak aby zmienić podejście społeczeństwa i aby nie dopuścić do przekazywania informacji nierzetelnych i nieprawdziwych. Czyniliśmy to dotychczas podczas oddolnej inicjatywy pracowników i nadal jako Komitet Protestacyjny PPS będziemy w tym kierunku podejmować działania.
O kolejnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

10 − 9 =