Prace nad założeniami zmian do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury

W ramach prac nad założeniami zmian do ustawy o pracownikach sądów i prokuratury uprzejmie informujemy, że po pierwszym spotkaniu prace chwilowo zostały odłożone w czasie. Nie wiemy kiedy ponownie zostanie zwołane posiedzenie Zespołu. Z całą pewnością z posiadanych informacji wiemy, że po pierwsze przedłożono do prac zespołu projekt wcześniej złożony i jak się okazało jest projektem z 2014r….Projektem, który zawiera mnóstwo bardzo nieciekawych zapisów i bardzo niekorzystnych dla pracowników sądownictwa zmian. Projekt ten był i nadal jest krytykowany tak przez pracowników, jak i dyrektorów sądów. Po drugie KNSZZ „Ad Rem” uwzględniając wszystkie wasze zgłoszone propozycje, a jak wiecie każdy z was mógł do nas pisać w tej sprawie, złożył jako pierwszy stosowne merytoryczne opracowanie. Z telefonicznych rozmów z niektórymi członkami zespołu wynika także, że stanowisko to zostało przygotowane w sposób bardzo merytoryczny i jakościowo bardzo dobre. Czekamy zatem na kolejne spotkanie zespołu oraz merytoryczne prace zespołu nad zgłoszonymi propozycjami.
Jako odrębną część do opracowania i zajęcia stanowiska pozostawiliśmy sobie temat dotyczący systemu ocen pracowniczych i nagradzania. Uważamy, że jest to temat o istotnym znaczeniu, wymagającym odrębnego opracowania w kontekście tak przepisów prawa, jak i naukowych i doktrynalnych zasad stosowania tych systemów, ale co ważne w kontekście procesowego ujęcia, a zatem punktu wejścia procesu, aż do jego wyjścia, Poza tym założeniem nader istotnym, a podkreślanym we wszystkich metodach i technikach jest punkt wyjściowy tj. „dostosowanie do specyfiki zakładu pracy i grupy zawodowej.”
Niebawem opublikujemy założenia przedstawione jeszcze we wrześniu, a na dzień dzisiejszy prosimy jeszcze o przesyłanie waszych propozycji w zakresie systemu ocen i nagradzania 🙂 Jak zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i rozmowy 🙂

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

osiemnaście − dziewięć =