Niedługo nowy rok :)

Styczeń niebawem…. i całe szczęście, że „żółte związki zawodowe” wreszcie przejdą do lamusa 🙂
Cyt. za dr Magdalena Rycak, radca prawny z Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR:

„Chodzi głównie o negocjowanie wewnątrzzakładowych źródeł pracy. Jeśli w zakładzie pracy będzie tylko jeden reprezentatywny związek zawodowy, to jego sprzeciw wystarczy, żeby zablokować pracodawcę np. w samodzielnym wprowadzeniu regulaminu wynagradzania. Te przepisy mają też dodatkowy cel – ukrócą zjawisko tzw. żółtych związków zawodowych. Tak określa się fasadowe związki zawodowe, które tworzone są z inicjatywy pracodawcy w celu osłabienia działań związku zawodowego, który powstał u niego w sposób naturalny. To zmiana, którą nie wszyscy jeszcze dostrzegli. Do tej pory, jeśli powstawał żółty związek, co powiedzmy sobie szczerze – bardzo trudno udowodnić – nie było możliwości jego porozumienia się z tym utworzonym naturalnie i stosunkowo łatwo było mu zablokować działania tego jednego reprezentatywnego związku zawodowego. Nie było żadnych szans na przedstawienie wspólnego, negatywnego stanowiska, co pozwalało na samodzielne wydanie przez pracodawcę m.in. regulaminu wynagradzania czy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1 stycznia 2019 roku wystarczy, że jeśli jedna działająca u pracodawcy reprezentatywna organizacja związkowa przedstawi swoje negatywne stanowisko w sprawie ustalenia, czy zmiany regulaminu wynagradzania, to pracodawca nie będzie mógł wprowadzić, zmienić lub uchylić takiego regulaminu bez jej zgody. Niewielka grupa pracowników, działająca w formie związku zawodowego z namaszczenia pracodawcy, nie pomoże mu już więc w samodzielnym wydawaniu regulaminów wewwnątrzzakładowych.”

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

9 − sześć =